ประชาสัมพันธ์สร้างความรับรู้การเดินทางกลับประเทศต้นทางของคนต่างด้าวที่เข้ามาทํางานตาม MOU ซึ่งวาระการจ้างงานครบกําหนด ๔ ปี

เรื่อง
ประชาสัมพันธ์สร้างความรับรู้การเดินทางกลับประเทศต้นทางของคนต่างด้าวที่เข้ามาทํางานตาม MOU
ซึ่งวาระการจ้างงานครบกําหนด ๔ ปี
เรียน จัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด และผู้อํานวยการสํานักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ ๑ – ๑๐ ตามหนังสือหนังสือกรมการจัดหางาน ด่วนที่สุด ที่ รง ๐๓๑๖.๕/ว ๓๔๗๓๙๐ ลงวันที่ 5 ธันวาคม ๒๕๖๖ และ ด่วนที่สุด ที่ รง ๐๓๑๖.๕/ว ๓๔๗๓๙๑ ลงวันที่ 5 ธันวาคม ๒๕๖๖ แจ้งแนวทางการดําเนินการ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ ในส่วนของคนต่างด้าว ๓ สัญชาติ (กัมพูชา ลาว และเมียนมา) ที่เข้ามาทํางานตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านแรงงาน (MOU) ให้สํานักงานจัดหางานจังหวัด และสํานักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ ๑ – ๑๐ ทราบ และให้ประชาสัมพันธ์สร้างความรับรู้ให้นายจ้าง และคนต่างด้าวได้รับทราบโดยทั่วถึง นั้น
กรมการจัดหางานพิจารณาแล้ว เพื่อให้การบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าวที่เข้ามา ทํางานตาม MOU ซึ่งวาระการจ้างงานครบกําหนด ๔ ปี เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้ท่านประชาสัมพันธ์ สร้างความรับรู้ให้นายจ้าง และคนต่างด้าวที่เข้ามาทํางานตาม MOU ได้รับทราบการเดินทางกลับประเทศต้นทาง เมื่อครบวาระการจ้างงาน ๔ ปี ดังนี้
๑. คนต่างด้าว ๓ สัญชาติ (กัมพูชา ลาว และเมียนมา) ที่เข้ามาทํางานตาม MOU ซึ่งวาระ การจ้างงานครบ ๔ ปี ระหว่างวันที่ 9 พฤศจิกายน ๒๕๖๓ – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ รวมถึงคนต่างด้าวที่ได้รับ อนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวเพื่อทํางาน ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ หรือมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕ ซึ่งระยะเวลาการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร สิ้นสุดในระหว่างวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ ต้องเดินทางกลับประเทศต้นทาง ภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๗ มิฉะนั้นจะถูกปรับฐานอยู่ในราชอาณาจักรเกินกําหนด (Over Stay) เว้นแต่ คนต่างด้าวเดินทางกลับประเทศต้นทางก่อนการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษหรือการอนุญาต ให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวสิ้นสุด (วีซ่าหมดอายุ)
๒. คนต่างด้าว ๓ สัญชาติ (กัมพูชา ลาว และเมียนมา) ที่เข้ามาทํางานตาม MOU ซึ่งวาระ การจ้างงานครบ ๔ ปี ตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม ๒๕๖๗ เป็นต้นไป รวมถึงคนต่างด้าวตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕ ต้องเดินทางกลับประเทศต้นทางก่อนที่การอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร เป็นการชั่วคราวสิ้นสุด (วีซ่าหมดอายุ) มิฉะนั้นจะถูกปรับฐานอยู่ในราชอาณาจักรเกินกําหนด (Over Stay) ๓. นายจ้าง/ผู้ประกอบการสามารถยื่นคําร้องขอนําคนต่างด้าวมาทํางานกับนายจ้างในประเทศ (นจ. ๒) ได้ล่วงหน้า ก่อนที่คนต่างด้าวดังกล่าวจะครบกําหนดวาระการจ้างงานตั้งแต่ ๔ ปี

ขอขอบคุณ : กรมการจัดหางาน

Translate »

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า